Kelių priežiūros vadovas

Weather conditions table


любимый Название Место Дата Температура воздуха (℃) Направление ветра Скорость ветра (m/s) Тип осадков Интенсивность осадков (мм/ч) Tемпература дороги (℃) Точка росы (℃) Состояние поверхности Friction ID UNIX_TIME ROAD_SORT CAMERA_ID COL_NAME COL_FRICTION
 

Duomenų teikėjai

LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinio pagrindo duomenų bazė GDB10LT ©Nacionalinė žemės tarnyba prie ŽŪM 2003-2012

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis ORT10LT ©, 2006

Eismoinfo.lt pagalba...
 

PRANEŠTI EISMO INFORMACIJOS CENTRUI

Siųsti

Фотокамеры


Atviri duomenys

Kelių oro sąlygų duomenys ir eismo apribojimų (remonto darbų, kliūčių ir pan.) informacija yra teikiama DATEX II 2.0RC2 formatu, kurio specifikacija pateikiama interneto puslapyje www.datex2.eu

Duomenys duomenų gavėjui yra teikiami neatlygintinai, tačiau su duomenų gavėju yra sudaroma duomenų teikimo sutartis, kuria duomenų gavėjas įsipareigoja duomenis naudoti sutartyje nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka.

 

Kelių oro sąlygų stotelių duomenys

Šalia valstybinės reikšmės kelių pastatytos automatinės kelių oro sąlygų stotelės iš kurių duomenys renkami į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą. Kelių oro sąlygų stotelėse sumontuoti jutikliai matuojantys kelių būklei ir eismo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją (kelio dangos paviršiaus ir oro temperatūrą, oro santykinę drėgmę, rasos tašką, vėjo kryptį, greitį ir gūsius, kritulių intensyvumą ir tipą, matomumą, kelio dangos būklę, kelio konstrukcijos įšalo gylį ir kt.)

Kelių oro sąlygų stotelių informaciją galite gauti JSON formatu šiais internetiniais servisais:

http://eismoinfo.lt/weather-conditions-service

http://eismoinfo.lt/weather-conditions-retrospective?

Retrospektyvos serviso parametrai:

id – įrenginio id, galima paimti iš pirmo.

time – unix timestamp seniausiems duomenim (nebūtinas)

number – duomenų skaičius (nebūtinas, standartiškai gražinama 100 įrašų).

 

Eismo intensyvumo skaitiklių duomenys

Eismo intensyvumo skaitikliai į Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinę sistemą  teikia duomenis apie įrengimo vietoje keliu pravažiavusių transporto priemonių skaičių, greitį ir kryptį. Eismo intensyvumo skaitiklių duomenis (skaitiklio ID, pavadinimas, vieta (kelio numeris, pavadinimas), įrenginio vieta (km) ir koordinatės x,y (WGS), skaitiklio homogeninis ruožas (pradžios ir pabaigos taškas x,y), homogeninio ruožo greičio režimai (žiemą, vasarą), vidutinis greitis pirmyn/atgal, vidutinis transporto priemonių skaičius pirmyn/atgal.) galite gauti jSON formatu internetiniu servisu:

http://eismoinfo.lt/traffic-intensity-service

 

Eismo apribojimų duomenys:

Informacija apie remonto darbus bei jų trukmę ir apylankas, perspėjimus apie eismo apribojimus dėl gamtinių sąlygų ir įspėjimus apie eismui pavojingas kliūtis bei eismo sutrikimus galite gauti jSON formatu internetiniu servisu: 

http://restrictions.eismoinfo.lt

Duomenų struktūra yra artima WAZE CIFS specifikacijai: https://blog.waze.com/p/blog-page_19.html

Nuolatinius eismo valstybinės reikšmės keliais apribojimų duomenis galite rasti čia.

Atviri GIS duomenys:

http://gissrv.eismoinfo.lt/server/rest/services/LAKD

 

Atviri viešojo transporto kelionių duomenys:

http://www.visimarsrutai.lt/gtfs/gtfs_all.zip

Viešojo transporto kelionių duomenų informacinės sistemos duomenys GTFS formatu:

  • visų rūšių viešojo transporto tvarkaraščiai
  • viešojo transporto maršrutai
  • stotelės, stotys, oro uostai ir kt.

Duomenų šaltinis: Valstybinė kelių transporto inspekcija, savivaldybės ir privatūs vežėjai.

 

Vidutinio metinio paros eismo intensyvumo valstybinės reikšmės keliuose duomenys 
Pateikiama informacija: kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, metai, automobilių tipai.
 
Valstybinės reikšmės kelių viršutinės kelio dangos duomenys 
Pateikiama informacija: duomenų data, kelio numeris, ruožo pradžia, ruožo pabaiga, dangos tipas.
Duomenys CSV formatu yra patalpinti čia: http://opendata.lt/dataset/virsutines-kelio-dangos-duomenys 
2015-09-16 | 11:41

Kelių priežiūros vadovas – reglamentuojančių kelių techninės priežiūros kokybę, darbus bei jų vertę normatyvinių dokumentų visuma.Jie skirti Susisiekimo ministerijos valstybės įmonių, atliekančių kelių techninę priežiūrą, personalui, taip pat visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, prižiūrintiems valstybinės reikšmės kelius. 

 

 

I DALIS „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS NORMATYVAI KPV PN-14“

Užregistruota TAR 2014-05-06, Identifikacinis kodas 2014-05150  

 

Viršelis ir turinys (pdf  formato dokumentas, 439 kB)

pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro (2132 kB)

docx formato dokumentas iš Teisės aktų registro (839 kB)   

 

 

II DALIS  „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ ATLIKIMO TECHNOLOGIJA KPV DT-15“

Užregistruota TAR 2015-02-02, Identifikacinis kodas 2015-01398 

 

Viršelis ir turinys (pdf  formato dokumentas, 280 kB) 

pdf  formato dokumentas iš Teisės aktų registro (1506 kB) 

docx  formato dokumentas iš Teisės aktų registro (343 kB)   

 

 

III DALIS  „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO EKONOMINIAI NORMATYVAI KPV EN-06“ 

Pagrindinė dokumento dalis 

 

pdf  formato dokumento priedas iš LRS teisės aktų bazės (388 kB) 

xls  formato dokumento priedas iš LRS teisės aktų bazės (723 kB)   

 

 

IV DALIS „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ PROGRAMOSPARUOŠIMAS, TECHNINĖ KONTROLĖ, PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMAS TKDP-02“ 

2003 m. vasario 11 d. TKDP-02 redakcijos dokumentas 

2009 m. balandžio 17 d. naujos redakcijos TKDP-08 dokumentas (doc formato dokumentas iš LRS teisės aktų bazės, 2376 kB)

 

 

V DALIS  „AUTOMOBILIŲ KELIŲ PRIEŽIŪROS DARBŲ APSKAITA DA-02“ 

2003 m. balandžio  1 d. DA-02 redakcijos dokumentas 

 

2009 m. rugsėjo 3 d. naujos redakcijos DA-09 dokumentas: 

Pagrindinis dokumentas ir 1-6 priedai (doc formato dokumentas iš LRS teisės aktų bazės , 690 kB) 

7 priedas (xls formato dokumentas iš LRS teisės aktų bazės, 121 kB) 

8 priedas (xls formato dokumentas iš LRS teisės aktų bazės, 57 kB)   

 

 

VI DALIS  „KELIŲ APŽIŪRŲ METODIKA KPV KAM-08“ 

Dokumentas ir jo priedai (doc  formato dokumentas iš LRS teisės aktų bazės, 1686 kB)